అమ్మా…..
భూదేవి సహనం మా అమ్మ..
ఎంతటి బాధనైనా తనలోనే దాచుకునే బక్కపలుచని ధైర్యం అమ్మ..
ప్రేమను పంచే గొప్పదనం ఆమ్మ…..
తీపి కన్నా కమ్మనైన ప్రేమ మా అమ్మ…
గోరు ముద్దల్లో దాగువున్న తీయ్యదనం మా అమ్మ..
బాధలోనూ నవ్వులు పంచే స్వేచ్ఛ మా అమ్మ…
కనిపించని లోకానికి పరిచయం చేసిన గర్వం మా అమ్మ…
ఆకాశాధీశులతో పోటీపడే పట్టుదల మా అమ్మ…
అలుపెరుగని జీవన  పోరాటం… అనునిత్యం కష్టపడే ఆదర్శం మా అమ్మ..
గుణంలో మేటిగా తీర్చిదిద్దిన అద్దం మా అమ్మ…
మమ్మల్ని ఉన్నతి స్థానాల్లో చూడాలని కన్న కళ మా అమ్మ…
ఇంతటి స్వఛ్ఛా మేధస్సునిచ్చిన మాతృమూర్తికి పాదాభివందనాలు…

_Sr. Journalist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *